BICOM BIOREZONANTNA METODA

BIOFIZIČKA MEDICINA - PODSTICAJ ŽIVOTA

SAVREMENA I BRZA DIJAGNOSTIKA, VISOKA EFIKASNOST, BEZBOLNA TERAPIJA BEZ ŠTETNIH SPOREDNIH EFEKATA

BICOM

Šta je BICOM biorezonantna metoda?

BICOM biorezonantna metoda (BRM) je poseban holistički dijagnostički i terapeutski postupak kojim je otpočet jedan novi pravac u medicini, sa ciljem da se pacijentima pomogne brzo i efikasno. Izvodi se aparatom BICOM – BioCompjuter – (nemačke firme Regumed) za čije kreiranje su iskorišćena najnovija saznanja na području biofizike, kvantne mehanike, kineske tradicionalne medicine i homeopatije. BICOM se koristi poslednjih dvadeset godina, stalno se usavršava, a njegova delotvornost je dokazana naučnim istraživanjima in vivo i in vitro, kao i na bezbrojnim pacijentima. Sa BICOM aparatom se mogu u mnogim slučajevima otkriti stvarni – često prikriveni – uzroci bolesti. Efikasno se mogu tretirati mnoga hronična stanja, tako što se organizam rasterećuje mnogih toksina, blokada, intolerancija, itd, čime se stimulišu samoozdravljujuće snage tela, što u najvećem broju slučajeva dovodi do ozdravljenja.

Prinicipi delovanja BICOM biorezonantne metode

Na osnovu saznanja iz kvantne mehanike (de Broglie, Nobelova nagrada 1929) ideja materije koja je formirana iz elementarnih čestica je samo jedan aspekt tzv. realnosti. Priroda elekromagnetnih talasa kreira drugi aspekt koji rezultira u efektima njihovog prostiranja kroz rezonancu.

Šta je "rezonanca"? Na primer: ako se udari zvučna viljuška u sobi u kojoj postoji klavir, odgovarajuća žica u klaviru takođe će počeće da rezonira.

Sledeće izuzetno otkriće je činjenica da ćelije komuniciraju jedna sa drugom putem određenih talasnih dužina (frekvencija). Ljudsko telo emituje različite elektromagnetne oscilacije: ćelije, tkiva i organi imaju – svako za sebe – svoje specifične oscilacije. Ove pojedinačne oscilacije su u uzajamnoj korelaciji i utiču jedna na drugu. Zajedno stvaraju pacijentov ukupni oscilatorni spektrum, individualnu oscilatornu šemu.

Kada ovaj vid komunikacije ne kvari ometajuća frekvencija, osoba o kojoj se radi smatra se zdravom. U oscilatornoj šemi bolesne osobe, frekvencije strane supstance koja se nalazi u telu (kao što su: amalgam, bakterija, virus, alergen, mikoza itd,) ometaju normalnu oscilatornu šemu organizma.

Ove ometajuće elektromagnetne oscilacije se uvode i transformišu u BICOM aparatu preko elektroda smeštenih na određeni deo tela. U aparatu se ove oscilacije menjaju i zatim vraćaju u telo pacijenta u vidu ozdravljujućih terapeutskih oscilacija. Telo ni u jednom momentu nije izloženo bilo kom vidu električne struje. Na taj način sopstvene snage organizma postaju sposobne da ponovo funkcionišu efikasno.

BICOM terapija

Iz kineske tradicionalne medicine je poznato da je telo prožeto energetskim kanalima koji se nazivaju meridijani. Duž meridijana se prostiru akupunkturne tačke čijom se manipulacijom na površini tela (koži) može uticati na stanje unutrašnjih organa. Ako energija protiče ovim kanalima bez smetnji, telo je u harmoniji i nema bolesti. U onom momentu kada se pojavi blokada u energetskom toku, dolazi i do opterećenja dotičnog organa i telo počinje da oboleva. Veoma često se mogu primetiti i promene na površini tela (koža-ekcemi, bolovi u određenoj grupi mišića i dr.) koje direktno ukazuju koji je meridijan u disbalansu.

U našoj ordinaciji kao podršku terapiji koristimo stimulisanje protoka energije kroz meridijane preko terminalnih tačaka (početne i krajnje tačke meridijana) po principima elektroakupunkture.

Homeopatija je holistička medicina koju je osnovao Samjuel Haneman pre oko 200 godina. Njegova ideja je bila da određena supstanca može razviti jači i bolji terapeutski efekat time što se razblaži i potencira. Da bi se neka supstanca razblažila potreban je nosač tj. razređivač, a to su najčeće voda, alkohol, itd. Potenciranje se vrši protresanjem supstance određeni broj puta, a zbog povećanja energetske koncentracije same supstance. Razblaživanje supstanci preko određene granice – kada u rastvoru više ne postoje materijalne čestice dotične supstance – stvorilo je probleme oko prihvatanja homeopatije od strane zvanične medicine i naučnih krugova. Upravo u takvom razblaživanju homeopate su videle i dokazivale da njihovi lekovi ipak deluju, objašnjavajući to time da nosač nosi energetsku vrednost ili informaciju-frekvenciju same supstance, a da rastvarač (voda) ima moć da tu informaciju-frekvenciju memoriše.

Ono što je danas dokazano značajno je i za biorezonantnu metodu, a to je:

 1. Sposobnost memorisanja frekvencijskih mustri može se objasniti samo sa gledišta kvantne mehanike.
 2. Princip delotvornosti homeopatije i sa frekvencijskim mustrama tretirane vode je uglavnom energetsko-informacioni i bazira se na sposobnosti memorisanja vodenih molekula koji pokazuju dipolnu strukturu.
 3. Memorisanje frekvencijskih mustri se dešava putem vodonikovih veza i stvaranja klastera.
 4. Prenošenje frekvencijskih mustri u i na organizam moguće je zbog toga što i molekuli telesne vode imaju dipolnu strukturu, koji putem elektromagnetne rezonance mogu biti podstreknuti.

KOJE SE VRSTE BOLESTI MOGU LEČITI SA BRM?

Patološke oscilacije (frekvencije) prate ili pogoršavaju skoro svaku bolest. Zbog toga, skoro sve bolesti se mogu tretirati uz pomoć BRM sa različitim rezultatima. Veoma često izraziti rezultati se mogu postići u slučajevima gde druge metode ili lekovi uopšte nisu bili uspešni ili su postigli samo blago olakšanje.

BICOM terapija: dejstvo na ćelije

BICOM BIOREZONANTA METODA se najčešće primenjuje kod sledećih bolesti:

 • Sindrom intolerancije na osnovne životne namirnice
 • Lečenje problema sa telesnom težinom uz određivanje individualnog načina ishrane
 • Reumatska oboljenja
 • Degenerativna oboljenja kičme i zglobova
 • Migrene i sve vrste bolnih stanja
 • Sportske povrede i povrede bilo koje vrste
 • Opstipacija
 • Alergije – astma, sinusitis i rinitis, laringitis, neurodermitis, ekcem, psorijaza, anginoneurotski edem, urtikarija, atopijski dermit
 • Hronična oboljenja želuca, tankog i debelog creva
 • Ginekološki poremećaji i bolne menstruacije
 • Infekcije – bakterije, gljivice (Kandida albikans, ...), paraziti
 • Hormonski disbalans
 • Parodontopatija
 • Antistres program i prevencija psihosomatskih oboljenja
 • Hronični umor
 • Pred i postoperativni tretmani
 • Detoksikacija organizma
 • Odvikavanje od pušenja